Preuzimanje instalacija i nadogradnji:

 


 

AKSIOM


 

Osnovna instalacija AKSIOM-a za nove korisnike

 
Kompletna osnovna instalacija AKSIOM-a, za nove koirsnike koji prvi put instaliraju AKSIOM. Nakon preuzimanja i instalacije, imaćete instaliranu potpuno funkcionalnu verziju AKSIOM-a, samo sa ograničenim vremenom korišćenja. Ukoliko kasnije budete želeli da ukinete vremensko ograničenje, potreban vam je samo registarski broj za aktivaciju kopije, a svi podaci koje ste unosili biće sačuvani.
  
Update - za korisnike koji već imaju instaliran AKSIOM


Update - zamena (nadogradnja) stare instaliranjem najnovije verzije AKSIOM-a.
 Ovaj Update preuzimaju samo korisnici koji već  imaju instaliranu osnovnu verziju AKSIOM-a. Možete ga preuzeti i direktno iz AKSIOM-a (što je jednostavnije), a možete pruzeti i odavde, a onda pokrenuti da se instalira preuzeti Update.

 

  Uputstvo Aksiom.pdf

Korisnički priručnik za AKSIOM u pdf formatu.
 
  Uputstvo za pripremu za kreiranje PPP-PD XML poreskih prijava:

Kratak korisnički priručnik za pripremu i slanje elektronskih poreskih prijava
     
     
     
    Besplatno
OSTALO Koristan program za kreiranje PDF fajlova iz bilo kog programa

doPDF.exe je mali instalacioni program kojim na svoj računar instalirate virtuelni printer sa nazivom: doPDF. Kasnije, iz bilo kog programa (AKSIOM-a, ili bilo kog drugog) možete neki izveštaj pretvoriti u pdf fajl tako što ćete izabrati da štampate, a zatim iz liste printera izabrati doPDF. Umesto na printer, izveštaj će biti zapamćen u pdf formatu u fajl.