Preuzimanje instalacija i nadogradnji:

 


 

AKSIOM


 

Osnovna instalacija AKSIOM-a za nove korisnike

 
Kompletna osnovna instalacija AKSIOM-a, za nove koirsnike koji prvi put instaliraju AKSIOM. Nakon preuzimanja i instalacije, imaćete instaliranu potpuno funkcionalnu verziju AKSIOM-a, samo sa ograničenim vremenom korišćenja. Ukoliko kasnije budete želeli da ukinete vremensko ograničenje, potreban vam je samo registarski broj za aktivaciju kopije, a svi podaci koje ste unosili biće sačuvani.
  
Update - za korisnike koji već imaju instaliran AKSIOM


Update - zamena (nadogradnja) stare instaliranjem najnovije verzije AKSIOM-a.
 Ovaj Update preuzimaju samo korisnici koji već  imaju instaliranu osnovnu verziju AKSIOM-a. Možete ga preuzeti i direktno iz AKSIOM-a (što je jednostavnije), a možete pruzeti i odavde, a onda pokrenuti da se instalira preuzeti Update.

 

  Uputstvo Aksiom.pdf

Korisnički priručnik za AKSIOM u pdf formatu.
 
  Uputstvo za pripremu za kreiranje PPP-PD XML poreskih prijava:

Kratak korisnički priručnik za pripremu i slanje elektronskih poreskih prijava
     
     
LIBRA Program za apoteke i maloprodajne objekte

Početna instalacija za korisnike koji prvi put instaliraju program LIBRA.
 
  Update - za korisnike koji već imaju instaliran program LIBRA


Update - zamena (nadogradnja) stare instaliranjem najnovije verzije LIBRE.
 Ovaj Update preuzimaju samo korisnici koji već  imaju instaliranu osnovnu verziju LIBRA. Možete ga preuzeti i direktno iz iyžz programa LIBRA (što je jednostavnije), a možete pruzeti i odavde, a onda iz programa LIBRA preuzeti ovaj zip i instalirati.

 
     
    Besplatno
VEGA
ONLINE
Program za elektronsko trebovanje robe za apoteke        
Za apoteke, kupce kod VEGA d.o.o. Valjevo, - instalacioni program
za online - elektronsko trebovanje robe direktno sa servera VEGA d.o.o.
(Za korišćenje je neophodno imati otvoren nalog kod VEGA d.o.o.)
     
    Besplatno
OSTALO Koristan program za kreiranje PDF fajlova iz bilo kog programa

doPDF.exe je mali instalacioni program kojim na svoj računar instalirate virtuelni printer sa nazivom: doPDF. Kasnije, iz bilo kog programa (AKSIOM-a, ili bilo kog drugog) možete neki izveštaj pretvoriti u pdf fajl tako što ćete izabrati da štampate, a zatim iz liste printera izabrati doPDF. Umesto na printer, izveštaj će biti zapamćen u pdf formatu u fajl.