AKSIOM


Program za podršku i praćenje kompletnog poslovanja malih i srednjih preduzeća. Zavisno od vaših potreba  i budžeta predviđenog za poslovni softver možete izabrati jednu od 3 verzije:
AKSIOM® Lite, AKSIOM®  Standard, AKSIOM®  Pro.

                                                                                                    >>> Detaljnije...